Categorieën
Brieven

Info met aanvullende maatregelen van VWS voor ‘kwetsbare’ groepen!

Per 25 september 2021 heeft het kabinet de coronamaatregelen versoepeld. De versoepelingen kunnen bij kwetsbare mensen een gevoel van onveiligheid met zich meebrengen bij deelname aan de maatschappij, omdat de 1,5 meter maatregel niet meer geldt. Er zijn daarom tegelijk met de versoepelingen, aanvullende maatregelen genomen om kwetsbare groepen extra te beschermen en te ondersteunen.

De informatie op Rijksoverheid.nl is soms lastig te vinden voor de doelgroep, omdat er inmiddels heel veel verschillende webpagina’s zijn die een stukje informatie bevatten. Daarom heeft het ministerie van VWS in deze mail geprobeerd om de meest relevante informatie te bundelen voor kwetsbare groepen; inclusief links naar webpagina’s met achtergrondinformatie. De aanvullende ondersteuning die sinds 25 september 2021 beschikbaar is, staat ook in deze mail.

Nieuwe afbakening van kwetsbare groepen

Er zijn op dit moment nog twee hoofdgroepen met groter risico op ernstig verloop van de ziekte COVID-19. De definitie van kwetsbaarheid is aanzienlijk versmald ten opzichte van de groepen die voorheen als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste kwetsbare groepen zijn door vaccinatie inmiddels beschermd en lopen geen verhoogd risico meer op ernstig verloop van COVID-19. De twee groepen die nog steeds verhoogde kwetsbaar zijn, zijn:

·       Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie verminderd werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

·       Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 door hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen, die niet gevaccineerd kunnen worden.

Het OMT heeft geadviseerd dat tegelijk met de laatste versoepelingen van 25 september 2021 aanvullende maatregelen aangewezen zijn voor beide groepen. De aanvullende adviezen voor beide groepen zijn door het RIVM gepubliceerd. (zie: Risicogroepen en COVID-19 | RIVM)

Wij horen bovendien dat nu de maatschappij steeds verder wordt heropend en de 1,5 meter-maatregel is vervallen, dat dit voor de groepen die kwetsbaar blijven ook een gevoel van onveiligheid met zich meebrengt. Het gaan mijden van zorg is daarbij een reëel risico. Daarom heeft het ministerie van VWS de zorgsector verzocht om deze groepen extra te blijven beschermen en ondersteunen; bijvoorbeeld door het blijven dragen van mondkapjes in ziekenhuizen.

Derde prik voor immuun-gecompromitteerde groep

Als u behoort tot een groep met verminderde immuunrespons, dan krijgt u op korte termijn een uitnodiging van uw eigen specialist om een derde prik te halen.

Zie: Derde prik voor selecte groep met ernstige afweerstoornis, booster nu nog niet nodig | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Veelgestelde vragen over de derde prik zijn hier te vinden:

Mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden) | RIVM

Twijfelt u of u een prik kunt krijgen?

Het kan zijn dat u eerder informatie heeft ontvangen waardoor u denkt bent dat u niet gevaccineerd kunt worden vanwege uw specifieke aandoening of allergie. Voor de meeste mensen geldt dat inmiddels duidelijk is geworden uit onderzoek dat een veilige vaccinatie mogelijk is, ook als er sprake is van een specifieke aandoening of allergie. Met vaccinatie bent u beter beschermd tegen een ernstig verloop van COVID-19.

Er is maar een hele kleine groep die helemaal geen coronavaccin kan krijgen. Het kan dan gaan om mensen met een ernstige allergie voor bepaalde hulpstoffen van het vaccin, of die een ernstige allergische reactie kregen na de eerste Covid-vaccinatie.

Voor de groep die allergisch is, is een speciale vaccinatie-procedure ingericht, waarbij zo nodig een vaccinatie onder toezicht van een allergoloog wordt gegeven. Uw behandelend arts en de GGD bekijken of dat voor u nodig is.

Als u twijfelt, bespreek dan met uw behandelend arts of vaccinatie in uw geval mogelijk is.

U kunt hier meer informatie over de groepen bij wie vaccinatie mogelijk niet kan, en welke oplossingen er zijn: COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Aanvullende ondersteuning voor groepen die kwetsbaar blijven

Samen met de versoepelingen per 25 september is een aantal aanvullende maatregelen genomen die onze meest kwetsbaren extra moeten beschermen. In het kort gaat het om het volgende:

·       Voor de twee groepen met blijvende kwetsbaarheid is er bij lokale overheden extra aandacht voor sociale ondersteuning en begeleiding als er sprake is van situaties van eenzaamheid of afzondering/isolement. Zie: Extra ondersteuning voor mensen bij wie de prik minder goed werkt of die geen prik kunnen krijgen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

·       Ook wordt door het Rode Kruis praktische ondersteuning (o.a. een luisterend oor en hulp bij bijvoorbeeld boodschappen) ingezet. Zij zijn te bereiken via: 070-4455 888.

·       Binnen het zorgvervoer blijven medische mondneusmaskers verplicht, waardoor ook de twee groepen met blijvende kwetsbaarheid op een veilige manier gebruik kunnen blijven maken van het vervoer. Zie: Zorgvervoer en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

·       Kwetsbare mensen in thuisisolatie kunnen gebruik maken van een regeling waarmee Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en/of zelftests gratis verkrijgbaar zijn bij de apotheek. De regeling is uitgebreid ten opzichte van voor 25 september, waardoor nu de gehele groep die kwetsbaar blijft en om die reden in thuisisolatie zit, ervoor in aanmerking komt. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het verstrekkingsschema. Dit schema met de uitgebreide doelgroep komt op korte termijn online op deze pagina:

Instructie beschermingsmiddelen en zelftests mantelzorgers en pgb | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Mocht u vragen hebben over de verstrekking van de zelftesten en PBM, neem dan contact op met de KNMP via: coronavirus@knmp.nl.

Mondkapjes in de zorg

In het kader van “veilige zorg” en het bieden van een veilige omgeving voor groepen die zich verhoogd kwetsbaar voelen, is het verzoek aan de zorgsector gedaan om de komende periode mondkapjes te blijven hanteren op plekken waar dit de veiligheid van cliënten, bezoekers en medewerkers ten goede komt.

U mag altijd vragen aan een zorgverlener om een mondkapje of andere Persoonlijke Beschermingsmiddelen te dragen als u zorg ontvangt. Juist op plekken waar kwetsbare groepen hun zorg en ondersteuning krijgen, is het belangrijk om het gevoel van veiligheid te borgen.

Uitzondering mondkapjesplicht vanwege ziekte of beperking

Kunt u zelf vanwege uw ziekte of beperking geen mondkapje dragen op plekken waar dit van u gevraagd wordt (bijvoorbeeld in een bus, trein of wachtkamer), dan kunt u gebruik maken van de uitzondering op de mondkapjesplicht. Om aanspraak te maken op de uitzonderingsregel vult u een Eigen Verklaring Uitzondering Mondkapjesplicht in en laat u deze desgevraagd zien. Zie:

·       Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

·       Eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht | Formulier | Rijksoverheid.nl (download)

De informatie met betrekking tot de coronaregels en relevante maatregelen deze groep mensen komt ook op Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl, en op de Leven in coronatijd als je een risico loopt, van Vilans.

Mocht u vragen hebben over de verstrekking van de zelftesten en PBM, neem dan contact op met de KNMP via: coronavirus@knmp.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *