Categorieën
Brieven media Officiële stukken

Risicogroepen krijgen voorrang!

Als reactie op Brief aan de minister, directeur en Tweede Kamer van gisteren werden er tijdens het coronadebat veel vragen gesteld over de boostercampagne. Kamerleden vroegen bijna allemaal de mensen met het grootste risico naar voren te trekken. Enkelen van hen gebruikten argumenten die regelrecht uit onze brief leken te komen.

Om 23.32 uur gaf minister Hugo de Jonge de toezegging dat vanaf januari de boosterprikken gezet gaan worden op basis van de datum van de laatste vaccinatie en niet meer op leeftijd.

We zijn ongelooflijk blij met en trots op dit resultaat.

Bekijk hier het fragment waarin Hugo de Jonge de toezegging doet.

Categorieën
Brieven nieuws

Brief aan de minister, directeur en Tweede Kamer

Op woensdagochtend 1 december heeft #VergeetOnsNietHugo een brief gestuurd aan de Minister van VWS, de directeur Covid-vaccinaties en leden van de Tweede Kamer

Geachte Minister de Jonge, meneer Santhagens en leden van de Tweede Kamer,

In navolging van ons gesprek met minister de Jonge in april en onze gesprekken daarna met de heer Sannes en de heer Santhagens willen wij graag reageren op de planning van de boostercampagne.
We hebben begrepen wat het advies van de gezondheidsraad is, en hoewel we begrijpen wat de logica daar achter is, maken we ons, zeker gezien de ontwikkelingen in Europa toch grote zorgen.
Een deel van de groep die wij vertegenwoordigen is al vanaf februari gevaccineerd. Destijds omdat ze ernstig verhoogd risico hadden. Aangezien ze geen immuunproblematiek hebben, zijn ze niet meegegaan met de derde prikken in oktober. Logisch ook, want destijds was de mening nog dat boosteren helemaal niet nodig was voor mensen zonder immuunproblemen.

In de logica van de planning worden de oudste mensen als eerst geboosterd, zowel omdat hun risico het grootst is, als omdat zij als eerste gevaccineerd werden in januari-maart 2020. Volkomen logisch dus.
Het is in die besluitvorming daarentegen niet logisch dat andere mensen die ook in het eerste kwartaal van 2020 gevaccineerd zijn, niet al snel geboosterd worden. Te meer omdat dit mensen zijn die vanwege comorbiditeiten juist de groep zijn die nu ondanks vaccinatie wel in het ziekenhuis belandt.

Een chronisch zieke 18/19 jarige heeft in mei diens eerste prik gekregen en was begin juni volledig gevaccineerd. Die zit nu al op ongeveer 6 maanden na de 2e prik. Een gezonde heeft zijn eerste prik pas eind juni gekregen. Die zit nu dus pas op dik 4 maanden na de tweede vaccinatie.

Hoewel we begrijpen dat voor de werkzaamheid van de vaccins het niet uitmaakt of je wel of niet in de griepprikgroep zat, is ook bekend dat aanwezigheid van antilichamen na 6 maanden flink begint te dippen. Die 2-5 maanden eerder geprikt worden van de originele (hoog) risicogroepen resulteert dus niet perse tot minder effectiviteit van het vaccin, maar wel tot 2-5 maanden eerder een flinke afname van de antilichamen.

Alleen die afname van de antilichamen zou al reden genoeg zijn om deze groep er wederom met een schoenlepel tussen te passen, maar nu komt er toch echt meer. De regels van andere Europese landen en de plannen van Europa om de booster na een aantal maanden verplicht te maken om het coronatoegangsbewijs geldig te houden, leidt tot een direct nadeel voor de mensen die vroegtijdig gevaccineerd zijn. Hun mogelijkheden om zich vrij door Europa te bewegen verdwijnen, zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen doen.

We kennen verhalen van allerlei mensen die zich in onze buurlanden of zelfs in Oostenrijk laten boosteren, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn van uw beleid.
En ja, we begrijpen dat reizen op dit moment niet heel verstandig is, maar het is toch vreemd als chronisch zieken minder recht hebben om te reizen dan gezonde mensen. Of iedereen daar gebruik van wil maken doet dan toch eigenlijk niet terzake?

Het is duidelijk dat de preventie-paradox ons weer duidelijk parten speelt. Omdat wij nog steeds erg voorzichtig zijn, vallen we niet op in de pandemie. We kunnen niet op het Malieveld gaan staan schreeuwen. Het enige wat we kunnen is u er nogmaals op attenderen dat dit echt een heel groot probleem is voor een flinke groep mensen.

Een probleem dat zo ontzettend makkelijk op te lossen is, door mensen ipv op geboortejaar op vaccinatiedatum uit te nodigen. Het staat allemaal in hetzelfde systeem, dat moet toch kunnen?

Minister de Jonge. Tijdens ons prettige gesprek in april zei u ons toe dat wij, de chronisch zieken onder de 60, nooit meer vergeten zouden worden. Wij willen u daar graag aan herinneren en aan houden.

Help ons, alstublieft!

Hartelijke groeten,
Annelies, Esther, Judith, Nick, Nicole en Valerie
#VergeetOnsNietHugo

Categorieën
Brieven

Info met aanvullende maatregelen van VWS voor ‘kwetsbare’ groepen!

Per 25 september 2021 heeft het kabinet de coronamaatregelen versoepeld. De versoepelingen kunnen bij kwetsbare mensen een gevoel van onveiligheid met zich meebrengen bij deelname aan de maatschappij, omdat de 1,5 meter maatregel niet meer geldt. Er zijn daarom tegelijk met de versoepelingen, aanvullende maatregelen genomen om kwetsbare groepen extra te beschermen en te ondersteunen.

De informatie op Rijksoverheid.nl is soms lastig te vinden voor de doelgroep, omdat er inmiddels heel veel verschillende webpagina’s zijn die een stukje informatie bevatten. Daarom heeft het ministerie van VWS in deze mail geprobeerd om de meest relevante informatie te bundelen voor kwetsbare groepen; inclusief links naar webpagina’s met achtergrondinformatie. De aanvullende ondersteuning die sinds 25 september 2021 beschikbaar is, staat ook in deze mail.

Nieuwe afbakening van kwetsbare groepen

Er zijn op dit moment nog twee hoofdgroepen met groter risico op ernstig verloop van de ziekte COVID-19. De definitie van kwetsbaarheid is aanzienlijk versmald ten opzichte van de groepen die voorheen als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste kwetsbare groepen zijn door vaccinatie inmiddels beschermd en lopen geen verhoogd risico meer op ernstig verloop van COVID-19. De twee groepen die nog steeds verhoogde kwetsbaar zijn, zijn:

·       Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie verminderd werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

·       Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 door hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen, die niet gevaccineerd kunnen worden.

Het OMT heeft geadviseerd dat tegelijk met de laatste versoepelingen van 25 september 2021 aanvullende maatregelen aangewezen zijn voor beide groepen. De aanvullende adviezen voor beide groepen zijn door het RIVM gepubliceerd. (zie: Risicogroepen en COVID-19 | RIVM)

Wij horen bovendien dat nu de maatschappij steeds verder wordt heropend en de 1,5 meter-maatregel is vervallen, dat dit voor de groepen die kwetsbaar blijven ook een gevoel van onveiligheid met zich meebrengt. Het gaan mijden van zorg is daarbij een reëel risico. Daarom heeft het ministerie van VWS de zorgsector verzocht om deze groepen extra te blijven beschermen en ondersteunen; bijvoorbeeld door het blijven dragen van mondkapjes in ziekenhuizen.

Derde prik voor immuun-gecompromitteerde groep

Als u behoort tot een groep met verminderde immuunrespons, dan krijgt u op korte termijn een uitnodiging van uw eigen specialist om een derde prik te halen.

Zie: Derde prik voor selecte groep met ernstige afweerstoornis, booster nu nog niet nodig | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Veelgestelde vragen over de derde prik zijn hier te vinden:

Mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden) | RIVM

Twijfelt u of u een prik kunt krijgen?

Het kan zijn dat u eerder informatie heeft ontvangen waardoor u denkt bent dat u niet gevaccineerd kunt worden vanwege uw specifieke aandoening of allergie. Voor de meeste mensen geldt dat inmiddels duidelijk is geworden uit onderzoek dat een veilige vaccinatie mogelijk is, ook als er sprake is van een specifieke aandoening of allergie. Met vaccinatie bent u beter beschermd tegen een ernstig verloop van COVID-19.

Er is maar een hele kleine groep die helemaal geen coronavaccin kan krijgen. Het kan dan gaan om mensen met een ernstige allergie voor bepaalde hulpstoffen van het vaccin, of die een ernstige allergische reactie kregen na de eerste Covid-vaccinatie.

Voor de groep die allergisch is, is een speciale vaccinatie-procedure ingericht, waarbij zo nodig een vaccinatie onder toezicht van een allergoloog wordt gegeven. Uw behandelend arts en de GGD bekijken of dat voor u nodig is.

Als u twijfelt, bespreek dan met uw behandelend arts of vaccinatie in uw geval mogelijk is.

U kunt hier meer informatie over de groepen bij wie vaccinatie mogelijk niet kan, en welke oplossingen er zijn: COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Aanvullende ondersteuning voor groepen die kwetsbaar blijven

Samen met de versoepelingen per 25 september is een aantal aanvullende maatregelen genomen die onze meest kwetsbaren extra moeten beschermen. In het kort gaat het om het volgende:

·       Voor de twee groepen met blijvende kwetsbaarheid is er bij lokale overheden extra aandacht voor sociale ondersteuning en begeleiding als er sprake is van situaties van eenzaamheid of afzondering/isolement. Zie: Extra ondersteuning voor mensen bij wie de prik minder goed werkt of die geen prik kunnen krijgen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

·       Ook wordt door het Rode Kruis praktische ondersteuning (o.a. een luisterend oor en hulp bij bijvoorbeeld boodschappen) ingezet. Zij zijn te bereiken via: 070-4455 888.

·       Binnen het zorgvervoer blijven medische mondneusmaskers verplicht, waardoor ook de twee groepen met blijvende kwetsbaarheid op een veilige manier gebruik kunnen blijven maken van het vervoer. Zie: Zorgvervoer en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

·       Kwetsbare mensen in thuisisolatie kunnen gebruik maken van een regeling waarmee Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en/of zelftests gratis verkrijgbaar zijn bij de apotheek. De regeling is uitgebreid ten opzichte van voor 25 september, waardoor nu de gehele groep die kwetsbaar blijft en om die reden in thuisisolatie zit, ervoor in aanmerking komt. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het verstrekkingsschema. Dit schema met de uitgebreide doelgroep komt op korte termijn online op deze pagina:

Instructie beschermingsmiddelen en zelftests mantelzorgers en pgb | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Mocht u vragen hebben over de verstrekking van de zelftesten en PBM, neem dan contact op met de KNMP via: coronavirus@knmp.nl.

Mondkapjes in de zorg

In het kader van “veilige zorg” en het bieden van een veilige omgeving voor groepen die zich verhoogd kwetsbaar voelen, is het verzoek aan de zorgsector gedaan om de komende periode mondkapjes te blijven hanteren op plekken waar dit de veiligheid van cliënten, bezoekers en medewerkers ten goede komt.

U mag altijd vragen aan een zorgverlener om een mondkapje of andere Persoonlijke Beschermingsmiddelen te dragen als u zorg ontvangt. Juist op plekken waar kwetsbare groepen hun zorg en ondersteuning krijgen, is het belangrijk om het gevoel van veiligheid te borgen.

Uitzondering mondkapjesplicht vanwege ziekte of beperking

Kunt u zelf vanwege uw ziekte of beperking geen mondkapje dragen op plekken waar dit van u gevraagd wordt (bijvoorbeeld in een bus, trein of wachtkamer), dan kunt u gebruik maken van de uitzondering op de mondkapjesplicht. Om aanspraak te maken op de uitzonderingsregel vult u een Eigen Verklaring Uitzondering Mondkapjesplicht in en laat u deze desgevraagd zien. Zie:

·       Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

·       Eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht | Formulier | Rijksoverheid.nl (download)

De informatie met betrekking tot de coronaregels en relevante maatregelen deze groep mensen komt ook op Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl, en op de Leven in coronatijd als je een risico loopt, van Vilans.

Mocht u vragen hebben over de verstrekking van de zelftesten en PBM, neem dan contact op met de KNMP via: coronavirus@knmp.nl.

Categorieën
Brieven

Vrijheid en veiligheid

Tussen 8 en 18 juli heb ik me voor het eerst in ongeveer anderhalf jaar weer veilig gevoeld. We waren niet in Nederland. Vandaag zijn we weer terug en beginnen we opnieuw aan onze isolatie. Want met de huidige Nederlandse cijfers willen we met mij, met onszelf, met onze dochter en andere mensen gewoon geen risico nemen.

De dag dat onze dochter vakantie kreeg zijn we vertrokken naar Milaan, de familie van mijn man woont daar en mijn schoonmoeder heeft het appartement van nonna na haar overlijden gewoon aangehouden, dus we hebben altijd een plek om naartoe te gaan. Als ik vanwege mijn gezondheid niet elke paar weken in Nederland in het ziekenhuis moest zijn, waren we al veel eerder gegaan en veel langer gebleven.

Milaan, denk je dan, Italië, daar is het toch juist zo misgegaan?

Ja, dat klopt, in de eerste golf was het daar helemaal mis en in tegenstelling tot Nederland hebben ze daar ervan geleerd, hebben ze een vast en logisch systeem van maatregelen waar mensen zich ook goed aan houden en is de Italiaanse maatschappij er één die echt rekening houdt met de zwakkeren.

Maskers

Het eerste dat ons opviel toen we de stad inreden was dat zo veel mensen op straat maskers droegen, en hoeveel van hen FFP2 droegen. Op straat.
De buiten-maskerplicht was afgeschaft, wisten we, want ze zaten in de minst strenge maatregelen. In Italië geven ze kleurcodes aan de maatregelen. Wit, geel, oranje en rood.

Wit zijn de minste maatregelen, daarmee mag je binnenin restaurants zitten met max 6 mensen per groep, buiten met zo veel als je wil (mits afstand) en hoeven maskers buiten niet meer. Ook mogen alle stoelen in de metro/bus/tram gebruikt worden als het code wit is.

Uiteraard zijn maskers overal binnen verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar, al dragen veel jongere kinderen ze ook. Je bent ook verplicht je masker correct te dragen.

Bij de bushaltes en in de metro’s hangen mooie posters ‘voor jezelf en anderen, steek je neus er in’ wat ook in het Italiaans zowel ‘bemoei je er mee’ als ‘je neus is onderdeel van je ademhalingsstelsel’ betekent. En inderdaad, mensen spreken elkaar er op aan als maskers incorrect gedragen worden.

poster bij tramhalte waarop aangegeven wordt hoe een masker correct gedragen moet worden

Hulp voor kwetsbaren

Er zijn in Italie ook geen wappie-uitzonderingen op de maskerplicht, als je te ziek bent/niet kan ademhalen met een masker op, dan moet je er voor zorgen dat je niet in winkels etc komt, want dat is dan voor jou echt niet veilig. Daar staat tegenover dat echt iedere winkel gratis bezorgt voor ouderen, zieken, zwangeren en mensen met babies. Als je gezond bent kan je betalen voor het bezorgen of het gratis in de winkel afhalen, maar als je kwetsbaar bent gebeurt dat gratis.
Er zijn ook mooie nieuwe concepten bedacht om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om veilig en contactloos boodschappen te doen. Zo is er om de hoek van ons huis daar een ‘esselunga locker’ locatie. Echt super tof. Het zijn koelkast- en ongekoelde lockers die je opent met een QR code die je krijgt nadat je je boodschappen besteld hebt. Je geeft aan hoe laat je je boodschappen wil ophalen en de winkel zorgt dat even voor die tijd je spullen in de locker zitten. Wat gekoeld moet in een koelkast, wat juist niet gekoeld moet in een gewone. Je kan dus ECHT contactloos je boodschappen doen.

winkelpand waarin boodschappen bezorgd kunnen worden in koelkast of reguliere lockers voor contactloze bezorging waarvoor je niet thuis hoeft te blijven.
uitleg van de werking van de boodschappenlockers

Toegangsbeleid

Bij elke winkel, ieder restaurant, iedere tram etc die je maar binnenkomt staat duidelijk aangegeven hoeveel mensen er maximaal naar binnen mogen. Is het vol dan is het vol, geen mits, geen maar, geen ‘dit kind is maar 3’ gewoon vol is vol en wachten tot er weer plek is.

Dat wachten gebeurt in een rij met voldoende tussenruimte. Op plekken waar het druk kan worden staat aangegeven waar je mag staan, met stickers op de grond, maar er is niet vaak zo druk dat dat nodig is. Bij sommige drukkere winkels telt de portier niet alleen hoeveel mensen er in en uit gaan, maar neemt hij ook contactloos je temperatuur op.

Uiteraard zijn in- en uitgangen strikt gescheiden en bij de ingang staat altijd een fles met hand desinfectie spul, bij de uitgang vaak ook.

Kinderen

Wat erg opviel is hoeveel zorgen men zich maakt over kinderen. En dan niet zoals in Nederland of ze al hun clubjes wel kunnen en zo, maar dat kinderen nog niet beschermd zijn. Meerdere mensen gaven in gesprekken aan dat de kinderen de reden zijn dat we allemaal maskers moeten

blijven dragen voorlopig. Totdat zij ook gevaccineerd kunnen worden moeten we alles doen om de verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen. Dat betekent ook dat bij kinderactiviteiten de regels wel wel strenger zijn.

Alle aanwezige kinderen dienen binnen ten alle tijden een masker te dragen dat goed past en hun mond en neus correct bedekt. Alleen kinderen mogen naar binnen en ieder kind wordt getemperatuurd voor het naar binnen gaat. Alleen voor eten en drinken gaat het masker af en dat doen ze dan ook buiten, met afstand onderling.

De binnenruimtes waar de kinderen zijn worden continu geventileerd en iedere dag volledig gedesinfecteerd. Kinderen wordt heel regelmatig opgedragen de handen te wassen danwel te desinfecteren en mocht een kind symptomen hebben of tijdens de aanwezigheid ontwikkelen dan moet het kind onmiddellijk opgehaald worden. Met die regels durften we het ook aan om onze dochter een dagje naar een lokaal zomerkamp te sturen. Ze heeft grote lol gehad en voelde zich veilig.

Toen ik vroeg of ze dan in Nederland ook weer naar school zou durven vroeg ze of de kinderen op school ook maskers zouden dragen en ze buiten zouden eten. Toen het antwoord nee was, vond ze dat erg verdrietig, want dan zou ze dat echt niet durven.

Menselijke interactie

Wat opviel  in Milaan, in een maatschappij waar men de maskers algemeen gebruikt, is hoe fijn het is dat menselijke interactie er ook met dat masker nog steeds is. Vreemdelingen die een praatje met onze dochter aanknoopten. ‘Mama, je kan zien dat ze aardig zijn, je ziet aan hun ogen dat ze lachen of hoe ze het bedoelen, daar hebben ze geen mond voor nodig!’ In Nederland had ze al anderhalf jaar geen intereactie met vreemdelingen gehad en 99% van het contact dat ze met anderen had was via de laptop. In Nederland hoor ik dat die maskers voorkomen dat kinderen zich normaal sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen omdat ze geen contact met anderen hebben, maar in Milaan zag ik dat juist die maskers het mogelijk maakten om gewoon oppervlakkig, leuk contact met vreemdelingen te hebben.

Positieve verbazing

De hele (anderhalve) week was een verbazing na de andere, in positieve zin. De bussen waar ‘completo’ op stonden en dus alleen stopten als er weer mensen uit moesten, want vol is vol; de hangjongeren in het park, op afstand met maskers; het gemak waar je letterlijk overal goedkoop FFP2 maskers en goed passende kindermaskers kan kopen; de mensen die op straat het masker even naar beneden trekken voor meer comfort maar zodra ze bij een ander in de buurt komen het masker weer netjes over hun neus trekken; de kapper die wegwerp handdoeken gebruikt en FFP2 maskers draagt en verwacht; het algehele gevoel van veiligheid.
In een stad met 5 miljoen inwoners waren op de ergste dag dat wij er waren 78 besmettingen en daar maakten mensen zich wel zorgen over, want zowel de R als het %positief ging weer richting 1 en dat is niet ok.

Vrijheid

Het meest bijzonder was het gevoel van vrijheid. In Nederland klaagt iedereen inmiddels al 1,5 jaar over gebrek aan vrijheid en terwijl er daar veel meer maatregelen zijn is er daar oprecht echt veel meer vrijheid voor iedereen. Ik moest er de eerste dag van huilen en toen we weggingen opnieuw. We zitten nu weer thuis, weer vast, weer opgesloten.

In het land dat zo’n grote bek heeft over hoeveel beter we zijn dan alle andere plekken, zitten mensen als ons gezin inmiddels al anderhalf jaar opgesloten terwijl in landen die door GGD en RIVM mensen als achterlijke halve derdewereldlanden weggezet worden vrijheid en veiligheid heerst.

Ik ben net thuis, maar ik wil nu al terug naar Milaan.

Nawoord

Nog een paar leuke foto’s er achteraan ter illustratie. Zie hier de straatmuzikant die zag dat ik op afstand een foto van onze dochter en hem aan hem maken was en zijn masker opzette zodat ze naast hem kon komen staan.

dochter en straatmuzikant voor de Duomo van Milaan
Foto van dochter met straatmuzikant van een afstandje

Altijd volle handdesinfectiestations in de bussen en trams, en iedereen gebruikte ze als ze binnenkwamen. Aangezien het code wit was mochten alle plekken bezet worden, maar mensen verspreiden zichzelf uit zichzelf zo veel mogelijk door bus/tram.

een handdesinfectiestation in een stadsbus

Net nadat Italië Europees Kampioen werd hadden we in onze wijk aan de buitenrand van het centrum in plaats van een boel juichende en elkaar omhelzende mensen op straat gewoon vreselijk veel toeterende auto’s en mensen die riepen, maar elkaar niet omhelsten.
Het feest en de felicitaties waren er, ook de volgende dag, maar wel op afstand.

Ook buiten in speeltuintjes hield iedereen gewoon voldoende afstand, ook de kinderen. Maar 1 gezin op een bankje. Elkaar ruimte geven om ergens langs te kunnen. Ook voor kinderen was het vanzelfsprekend. Iedereen wil veilig kunnen spelen en iedereen kent wel iemand die …. 😢

kinderspeeltuin in een van de grote parken in Milaan

* Op 20 juli 2021, de datum waarop ik dit artikel gepost heb, zijn helaas de cijfers in de touristische gebieden van Italie alweer de verkeerde kant op aan het gaan. Vergeleken met de situatie in Nederland is het nog steeds veel beter, maar de verwachting is dat de maatregelen daar ieder moment weer aangescherpt zullen worden omdat toeristen nieuwe brandhaarden veroorzaken en de Delta variant gewoon heel hard gaat.

Categorieën
Brieven

Blog van Eva of Facebook

Vrijdag 14 mei schreef Eva een blog op Facebook. Dit blog kun je terugvinden op Facebook. #VergeetOnsNietHugo wenst jou veel leesplezier.