Categorieën
Links

Vaccinaties tegen coronavirus dichtbij voor kankerpatiënten

Voor mensen met kanker die in een behandeltraject of herstellende zijn van een behandeling is er goed nieuws. Deze groep kan tussen 5 en 18 mei een oproep van de huisarts verwachten met een uitnodiging voor vaccinatie via de GGD. Voor meer informatie, lees verder op: https://nfk.nl/nieuws/goed-nieuws-covid-vaccinatie-nu-echt-dichtbij-voor-kankerpatiënten

Categorieën
Links

Richtlijnen voor overblijvende vaccins gewijzigd

In overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er nieuwe richtlijnen geformuleerd om restvaccins optimaal te benutten. De nieuwe richtlijnen geven de GGD’en de ruimte om met regionale zorgpartners – (huis)artsen – afspraken te maken, zodat deze zorgpartners zelf mensen met (hoog) medisch risico (‘schrijnende gevallen’) kunnen aandragen. Lees verder.