Categorieën
Officiële stukken

#VergeetOnsNietHugo voert constructief gesprek met minister De Jonge

PERSBERICHT

Nederland, 20 april 2021

Actiegroep #VergeetOnsNietHugo heeft vanmiddag een constructief gesprek gevoerd met minister De Jonge. Tijdens het gesprek hebben de vertegenwoordigers van de groep hun zorgen over de vaccinatievolgorde en hun wensen voor kwetsbare 60-minners geuit. Minister De Jonge was zeer geïnteresseerd in het verhaal en gaf aan oplossingen voor deze groep in het vizier te hebben. “We kijken vol vertrouwen uit naar de persconferentie van vanavond”, zegt Valerie van de Flier. “We zijn met een flinke wensenlijst bij hem aangeschoven en zijn ontzettend tevreden met zijn reactie daarop.”

Eva, Marlies, Valerie (van #VergeetOnsNietHugo, minister de Jonge een medewerker van het ministerie van VWS zijn digitaal met elkaar in gesprek.
#VergeetOnsNietHugo in gesprek met minister de Jonge.

Het belangrijkste punt van de actiegroep is de voorrang op de vaccinatievolgorde van mensen met een kwetsbare gezondheid ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten. “De plek die we vragen doet recht aan de risico’s die onze groep, gezien onze chronische aandoeningen, loopt”, zegt Eva Parro de la Paz. “We willen niet voordringen, maar gewoon de meest logische plek in het schema.”

Daarnaast wil #VergeetOnsNietHugo graag dat voor mensen met de kwetsbaarste gezondheid echt gekeken wordt naar de meest werkzame vaccins. “Op populatieniveau is ook een vaccin met een iets minder hoge effectiviteit een geweldig middel, maar voor mensen met een verhoogd individueel risico moet er gekozen worden voor het meest effectieve vaccin,” aldus Marlies Karman. Minister De Jonge gaf tijdens het coronadebat van 15 april al aan dat hij wilde kijken of hij de risicogroep onder de 60 ‘met een schoenlepel’ in de vaccinatievolgorde kon toevoegen. Tijdens het digitale gesprek bood #VergeetOnsNietHugo hem symbolisch een met de hashtag bedrukte schoenlepel aan om dit mogelijk te maken. De minister gaf aan dat hij tijdens de persconferentie van vanavond terug zal komen op de vaccinatievolgorde.

Moderne televisie waarop vanavond de persconferentie bekeken kan worden.