Categorieën
Links

Richtlijnen voor overblijvende vaccins gewijzigd

In overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er nieuwe richtlijnen geformuleerd om restvaccins optimaal te benutten. De nieuwe richtlijnen geven de GGD’en de ruimte om met regionale zorgpartners – (huis)artsen – afspraken te maken, zodat deze zorgpartners zelf mensen met (hoog) medisch risico (‘schrijnende gevallen’) kunnen aandragen. Lees verder.