Categorieën
blogs

Niet uit bed, geen vaccin?

Op zondag 13 juni 2021 schreef Nicole van #VergeetOnsNietHugo een blog over de schrijnende situatie van bedlegerige mensen uit de griepprikgroep die wachten om thuis gevaccineerd te worden. 

Vrijdag 11 juni ontving ik mijn 4de uitnodiging voor vaccinatie. Ik heb namelijk een WLZ-indicatie. Mijn eerste uitnodiging ontving 26 maart wegens een gecompromitteerde ademhaling in combinatie met mijn spierziekte, mijn tweede op 11 mei vanwege een griepprik-indicatie en de 3de op 2 juni wegens mijn geboortejaar.

Sinds 11 mei ben ik volledig gevaccineerd. Een maand later ben ik dolblij en kerngezond met mijn vaccinaties. Na bijna anderhalf jaar is er licht aan het eind van de coronatunnel voor mij. Mijn eerste stukjes rijd ik weer optimistisch en voorzichtig in de anderhalve meter maatschappij.

In het ziekenhuis krijgt iemand in een elektrische rolstoel en beademing via een canule een injectie.
Mijn eerste vaccinatie in het UMC Utrecht op 13 april

Maar het lukt onze overheid niet om de vaccinatie van bedlegerige mensen uit de griepprikgroep te regelen. ”Voor alle overige mensen die niet mobiel zijn wordt nog gewerkt aan een oplossing.” Staat er op een website van de overheid te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/ik-woon-thuis-en-ben-niet-mobiel-hoe-krijg-ik-een-coronavaccinatie (13 juni 2021 voor het laatst bekeken.)

Als kind was het voor mij tussen 1989 en 1990 bijna onmogelijk om te zitten of zittend vervoerd te worden. Een moeilijk tijd, maar na een zware operatie en revalidatietraject kan ik tegenwoordig weer zitten. Sommige mensen hebben minder geluk. Als lid van #VergeetOnsNietHugo vind ik het daarom heel belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk THUIS gevaccineerd kunnen worden.

Hoog- laag bed in een slaapkamer met een groene muur.

Er zijn bij #VergeetOnsNietHugo enkele mensen bekend die vanwege hun bedlegerigheid al vanaf begin mei met smart wachten op hun thuisvaccinaties. Een persoon ken ik persoonlijk. Ik verwacht en vermoed dat er meer mensen zoals zij wachten op hun rechtmatige thuisvaccinaties. Voor hen nog geen eind in zicht van de coronatijd. Zij lopen door allerlei versoepelingen meer risico op besmetting met coronavirus.

Dat kunnen we toch als samenleving niet laten gebeuren? Minister de Jonge heeft de doelgroep van #VergeetOnsNietHugo zo goed geholpen. Kan de politiek echt het RIVM niet opdragen om de thuisvaccinaties voor bedlegerige mensen met spoed te regelen? Ik geloof er niets van. Ik roep daarom de politiek op om met een oplossing te komen voor deze mensen. Ik geloof niet in problemen, maar in oplossingen. Als het niet linksom kan (via de huisarts), dan moet het rechtsom (via het leger?). Als de oplossing er maar SNEL komt.

Injectiespuiten
Met dank aan: https://pixnio.com/

Omroep Gelderland weidde zondag 14 juni een item over deze mensen: 
https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/31/x/aflevering/53604 (tussen 6.16 en 8.35 minuten van de uitzending). 

Categorieën
blogs

#VergeetOnsNietHugo; verleden, heden en doelen

Carin van #VergeetOnsNietHugo schreef op 4 juni 2021 een blog. De originele versie van haar blog vind je hier

Verleden

#VergeetOnsNietHugo is een groep mensen die elkaar via twitter hebben gevonden. De gemene deler was en is fysieke kwetsbaarheid en zelfisolatie. We spreken dan over het begin van de vaccinatiestrategie toen meer en meer bekend werd over prikken in gezonde armen.

We merkten dat chronisch zieken steeds verder achteruit geschoven werden in de vaccinatiestrategie ten behoeve van diverse beroepsgroepen met een luidruchtige harde lobby. De chronisch zieken verschoven langzaam maar zeker naar een plek half juni 2021.

Dit betekende voor veel chronisch zieken een nog langere isolatie. Vaak met een heel gezin. Zelfs de anderhalve meter samenleving was ver weg. De chronisch zieken werden opgesplitst in hoog en “gewoon” medisch risico (kortweg de griepprikgroep).

De hoog medisch risicogroep werd relatief snel gevaccineerd in het ziekenhuis en de griepprikgroep 18 tot en met 60 jaar zou door de huisarts gevaccineerd worden met AstraZeneca en we weten inmiddels hoe dat voor volwassen onder de 60 jaar afgelopen is.

Op dat moment hebben wij, na een ludieke actie met vergeet-mij-nietjes op het binnenhof, een officieel gesprek gehad met minister de Jonge. Diezelfde avond tijdens de persconferentie is de toezegging gedaan dat de griepprikgroep met voorrang gevaccineerd zou worden. Ik kan niet vertellen hoe blij we waren.

Na een wat rommelige periode en een extra belasting van de huisartsen (dank jullie voor alle moeite) zijn de meeste mensen in de griepprikgroep in ieder geval 1x gevaccineerd en beginnen sommigen voorzichtig aan de anderhalve meter maatschappij.

Heden

Een aantal van ons kunnen dat nog niet. Simpelweg omdat de vaccinatie voor hen niet het beoogde effect heeft en het veiliger is hun omgeving ook te vaccineren. Ja, ook hun kinderen. Dus voor die mensen gaat onze strijd nog even verder.

Ook kregen wij ondertussen vragen van ouders waarom wij ook niet voor vaccinatie van de 16- en 17-jarigen uit de griepprikgroep streden. Goed punt; Pfizer was inmiddels goedgekeurd voor deze leeftijden en inmiddels ook voor 12- tot en met 15-jarigen.

Van meet af aan is #VergeetOnsNietHugo een groep geweest die streed en strijdt voor vaccinatie van chronisch zieken en mensen met een kwetsbare leeftijd waarvoor een goedgekeurd vaccin bestaat.

Willen wij dan niet dat gezonde kinderen gevaccineerd worden? Jazeker!!! Graag zelfs!! Onze strijd en acties zijn er op gericht dat kwetsbaren en zieken eerst gevaccineerd worden en natuurlijk meteen daarna de gezonde kinderen. Wij sluiten niemand uit.

Vorige week hebben we voor deze kinderen een brief gestuurd naar de Tweede Kamer en dit is opgepakt door kamerlid Jan Paternotte (D’66) die ons benaderde voor een telefoongesprek. Aldus geschiedde en dat heeft geresulteerd in de prachtige, aangenomen, motie van gisteren.

Vruchtbare samenwerking

Hebben wij dit alles alleen gedaan? Nee, natuurlijk niet! Achter de schermen werken we met de kerngroep hard en hebben we allerlei mensen en organisaties zoals Ieder(in) die ons steunen, helpen en met ons samenwerken.

We hebben ook behalve onze kerngroep, die veel overlegd, ook een hele grote trouwe actiegroep die al onze acties steunen waar ze maar kunnen. En ook een grote schare twitterfans die ons ook steunen. Ik ga bewust niet alle organisaties en mensen noemen die ons steunen en helpen. Het grote gevaar daarvan is dat je mensen vergeet!

We zijn echt dankbaar voor iedere hulp en samenwerking.

Huidige doelen

Op dit moment hebben we twee acties lopen:

1. Met voorrang cocoon-vaccinatie voor Immuungecompromitteerde mensen (patiënten met een verminderde weerstand). Dus vaccinatie voor hun (gezonde) kinderen. Deze groep brengen we onder de aandacht met #VergeetOnzeKidsNietHugo en #GeefKidsOokDePrik

2. Met voorrang vaccinatie voor kinderen en jongeren in de griepprikgroep in de leeftijd waar het vaccin voor toegelaten is. Deze groep brengen we onder de aandacht met #PrikRisicoPubersNu

Helpen jullie weer mee in de strijd voor een juiste en logische vaccinatievolgorde? Kwetsbaren eerst. En uiteraard alleen voor wie gevaccineerd wil worden.
#VergeetOnsNietHugo #VergeetOnzeKidsNietHugo #PrikRiscoPubersNu #GeefKidsOokDePrik

Categorieën
nieuws

Gesprek met Victor Sannes

Op 28 mei 2021 om 13.00 uur hebben Nick, Valerie en Annelies van #VergeetOnsNietHugo een gesprek gehad met Victor Sannes, de directeur van Covid-19 vaccins, en nog een aantal medewerkers van het VWS. Met dit gesprek wilden zij aandacht vragen voor Covid-vaccinaties voor kinderen met een (hoog)risico en voor kinderen uit gezinnen waar gezinsleden een beperkt effect hebben – zij ontwikkelen minder antistoffen – van de gegeven vaccinaties. 

Victor Sannes heeft aangegeven dat zodra EMA toestemming geeft voor vaccinatie met Pfizer voor 12- tot en met 15-jarigen er heel snel overleg volgt met de Gezondheidsraad. Inmiddels hebben we vandaag vernomen dat het EMA ook echt de toestemming gegeven heeft!! Een perfecte timing! De Europese Commissie moet eerst nog wel deze goedkeuring overnemen. Er is geen concrete toezegging gedaan vanuit het VWS, maar wel de toezegging dat ze enorm hard hun best doen. We hadden een ‘nee’ kunnen krijgen, maar we kregen een ‘ja, mits’. In onze ogen is dit enorm positief.

Tijdens het gesprek kregen we genoeg ruimte om ons verhaal te doen en is er ook meteen, op initiatief van Victor Sannes, een afspraak gemaakt voor over twee à drie weken om ons op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen vanuit het VWS.

We hebben ook de 16-en 17-jarigen uit de Griepprikgroep naar voren gebracht in het gesprek. Victor Sannes gaf aan dat zij nog niet aan de beurt zijn vanwege schaarste aan vaccins. Daarnaast zou volgens hem de ziektelast van deze jongeren veel lager zijn. Deze boodschap vindt #VergeetOnsNietHugo teleurstellend. #VergeetOnsNietHugo hoopt dat op termijn de keuze wel of niet vaccineren voor alle kinderen beschikbaar komt voor de leeftijdsgroepen waarvoor de vaccins zijn goedgekeurd. Dit draagt verder bij aan laag houden van de viruscirculatie.

Categorieën
blogs

Ode aan de huisarts

Op 21 mei 2021 schreef Carin van #VergeetOnsNietHugo een blog op twitter aan minister de Jonge. Een aangepaste versie van haar blog kun je nu lezen.

Restaurant op een vakantielocatie

Ik dacht dat je de chaos niet nog groter kon maken! Maar ik heb je onderschat. You did it!! AstraZeneca mag nu met een kortere prikinterval gegeven worden. Huh? Want? Ohhh dan zijn mensen sneller volledig gevaccineerd.. ah.. voor de broodnodige vakantie.

Even kijken hoor…? Wie prikken er ook alweer met AstraZeneca? Ohhh jaaa, de huisartsen. Je weet wel, die mensen die steeds na elke persconferentie ineens iets anders moeten doen. Zij hebben onvoldoende ruimte in de praktijk voor het vaccinatieprotocol. Zij moeten allerlei ruimtes huren om volgens de regeltjes te vaccineren. Die mensen die soms niet eens voldoende AstraZeneca hadden om ook de 61- en 62- jarigen te vaccineren. Deze 61- en 62- jarigen wachten nog op hun eerste prik.

De huisartsen die ineens hun eigen griepprikgroep niet meer mocht vaccineren na het verbod om mensen onder de 60 jaar te prikken met AstraZeneca. De artsen die ineens hun griepprikgroep brieven moest gaan sturen. Uiteraard met spoed. De artsen die geen spillage uit mochten delen aan patiënten waar ze zich ernstige zorgen ommaakten. Zij mochten geen spillage weggooien. Ook  mochten zij geen spillage prikken met informed consent. De mensen die prullenbakvaccin.nl in het leven riepen en openlijk door jou geschoffeerd werden op nationale televisie. De vaccins waren van jou! Totdat ze in iemands arm zitten. Hoe durven ze!!

Huisartsen die met hun assistenten als verbale boksbal en vraagbaak dienen voor hun patiënten. Zij begrijpen de niet bestaande vaccinatiestrategie ook niet meer. Zij dienen nu weer voor mensen uit de griepprikgroep van #VergeetOnsNietHugo handmatig een vaccinatiebrief op naam te zetten en te printen omdat u een falend verzendhuis de opdracht heeft gegeven en 170.000 brieven nog niet verstuurd zijn.

Huisartsen zijn genoodzaakt hun gehuurde ruimtes en personeel weer te verzetten, omdat je zo graag glorieus op tv wil vertellen dat ‘we gaan versnellen’. Omdat mensen dan ‘compleet’ gevaccineerd op vakantie kunnen? Huisartsen die dit allemaal moeten doen voor een lachwekkende vergoeding, waardoor ze zelf in elk geval niet op een welverdiende vakantie kunnen. Je hebt huisartsen al maanden misbruikt en miskend ter ere en meerdere glorie van jezelf!

Het originele blog vind je hier terug.

Categorieën
media

Poldermodel zorgt voor vaccinatiechaos

In het Eindhovens Dagblad reconstrueert journalist Annemieke van Dongen op 22 mei 2021 de huidige chaos in het vaccinatieplan voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Er is aandacht voor de 170.000 uitnodigingen aan mensen met een kwetsbare gezondheid die nog verstuurd worden.
#VergeetOnsNietHugo raad je aan om eerdergenoemd artikel en een  artikel uit het Algemeen Dagblad van 20 mei 2021 te lezen. Ook dit artikel uit de Provinciale Zeeuwse Courant van 20 mei 2021 is de moeite waard.
Categorieën
media

Reconstructie van de Nederlandse vaccinatiestrategie

De Groene Amsterdammer onderzocht de Nederlandse vaccinatiestrategie. 19 mei 2021 verscheen het artikel. Daarnaast publiceerde de Groene Amsterdammer op deze datum een podcast  over de vaccinatiestrategie. 
Het verhaal van de Groene Amsterdammer is geen vrolijk verhaal. De Nederlandse vaccinatiestrategie is een lobbyspel geworden. Wie het hardste schreeuwt krijgt het eerste een vaccin. Het advies van de Gezondheidsraad en het Outbreak Management Team (OMT) is genegeerd.  
Verwarrend verkeersbord naar vaccinatielocatie

Categorieën
media

Podcast: kindercovid en vaccineren van kinderen

Op vrijdag 14 mei 2021 kwam het onderwerp ”Covid bij kinderen en het vaccineren van kinderen tegen het coronavirus” aanbod op radio 1 in de podcast ‘De Dag‘. Steeds meer landen vaccineren ook kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Het roept de vraag op of Nederland dat ook moet doen en of het eigenlijk wel nodig is. 

Twee tienermeisjes in de open buitenlicht
Tienermeisjes in de open lucht. Met dank aan https://pixnio.com

Categorieën
media

Huisartsen stoeien met vaccinatielijst ‘medisch risico’

Het NRC heeft donderdag 12 mei 2021 een artikel gepubliceerd over huisartsen die moeite hebben met het selecteren van hun patiënten met een medisch risico. De ene huisarts is erg streng en de andere huisarts veel minder. Door deze situatie ontstaat willekeur. Het artikel van het NRC kun je teruglezen.

Als jij ook tegen dit probleem aanloopt, kun je twee dingen doen. Je kunt je melden bij het meldpunt van Ieder(in) of indien van toepassing bij het meldpunt van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties. #VergeetOnsNietHugo wenst je alvast veel succes in jouw zoektocht naar een vaccin.

Categorieën
media

Bij goedkeuring van coronavaccins ook kinderen vanaf 12 jaar vaccineren

Wanneer het Europees Medicijnagentschap (EMA) een coronavaccins heeft goedgekeurd voor toediening aan kinderen vanaf 12 jaar kunnen kinderen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Deze boodschap heeft de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde bekendgemaakt. In dit nieuwsbericht kun je meer lezen over dit onderwerp.

Categorieën
media

Valerie in gesprek met immunoloog Marjolein van Egmond.

Op 14 mei 2021 verscheen Valerie van #VergeetOnsNietHugo op televisie in de uitzending van Op1. Tijdens de uitzending van dit programma besprak zij samen met immunoloog Marjolijn van Egmond de mogelijkheden met betrekking tot ringbescherming bij mensen met een probleem in het afweersysteem.

Moeten ouders de mogelijkheid krijgen om hun kinderen te laten vaccineren? Ouders kunnen zo zichzelf of een klasgenoot(je) met een probleem in het afweersysteem beschermen.

De uitzending zelf kun je vanaf 15 mei 2021 terugkijken via NPO start of de app van NPO start. De discussie tussen de presentatoren, gasten, Valerie en immunoloog Marjolijn van Egmond kun je geheel via YouTube of via Op1NPO terugkijken. Alvast veel kijkplezier gewenst.