Categorieën
blogs

Niet uit bed, geen vaccin?

Op zondag 13 juni 2021 schreef Nicole van #VergeetOnsNietHugo een blog over de schrijnende situatie van bedlegerige mensen uit de griepprikgroep die wachten om thuis gevaccineerd te worden. 

Vrijdag 11 juni ontving ik mijn 4de uitnodiging voor vaccinatie. Ik heb namelijk een WLZ-indicatie. Mijn eerste uitnodiging ontving 26 maart wegens een gecompromitteerde ademhaling in combinatie met mijn spierziekte, mijn tweede op 11 mei vanwege een griepprik-indicatie en de 3de op 2 juni wegens mijn geboortejaar.

Sinds 11 mei ben ik volledig gevaccineerd. Een maand later ben ik dolblij en kerngezond met mijn vaccinaties. Na bijna anderhalf jaar is er licht aan het eind van de coronatunnel voor mij. Mijn eerste stukjes rijd ik weer optimistisch en voorzichtig in de anderhalve meter maatschappij.

In het ziekenhuis krijgt iemand in een elektrische rolstoel en beademing via een canule een injectie.
Mijn eerste vaccinatie in het UMC Utrecht op 13 april

Maar het lukt onze overheid niet om de vaccinatie van bedlegerige mensen uit de griepprikgroep te regelen. ”Voor alle overige mensen die niet mobiel zijn wordt nog gewerkt aan een oplossing.” Staat er op een website van de overheid te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/ik-woon-thuis-en-ben-niet-mobiel-hoe-krijg-ik-een-coronavaccinatie (13 juni 2021 voor het laatst bekeken.)

Als kind was het voor mij tussen 1989 en 1990 bijna onmogelijk om te zitten of zittend vervoerd te worden. Een moeilijk tijd, maar na een zware operatie en revalidatietraject kan ik tegenwoordig weer zitten. Sommige mensen hebben minder geluk. Als lid van #VergeetOnsNietHugo vind ik het daarom heel belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk THUIS gevaccineerd kunnen worden.

Hoog- laag bed in een slaapkamer met een groene muur.

Er zijn bij #VergeetOnsNietHugo enkele mensen bekend die vanwege hun bedlegerigheid al vanaf begin mei met smart wachten op hun thuisvaccinaties. Een persoon ken ik persoonlijk. Ik verwacht en vermoed dat er meer mensen zoals zij wachten op hun rechtmatige thuisvaccinaties. Voor hen nog geen eind in zicht van de coronatijd. Zij lopen door allerlei versoepelingen meer risico op besmetting met coronavirus.

Dat kunnen we toch als samenleving niet laten gebeuren? Minister de Jonge heeft de doelgroep van #VergeetOnsNietHugo zo goed geholpen. Kan de politiek echt het RIVM niet opdragen om de thuisvaccinaties voor bedlegerige mensen met spoed te regelen? Ik geloof er niets van. Ik roep daarom de politiek op om met een oplossing te komen voor deze mensen. Ik geloof niet in problemen, maar in oplossingen. Als het niet linksom kan (via de huisarts), dan moet het rechtsom (via het leger?). Als de oplossing er maar SNEL komt.

Injectiespuiten
Met dank aan: https://pixnio.com/

Omroep Gelderland weidde zondag 14 juni een item over deze mensen: 
https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/31/x/aflevering/53604 (tussen 6.16 en 8.35 minuten van de uitzending). 

Categorieën
blogs

#VergeetOnsNietHugo; verleden, heden en doelen

Carin van #VergeetOnsNietHugo schreef op 4 juni 2021 een blog. De originele versie van haar blog vind je hier

Verleden

#VergeetOnsNietHugo is een groep mensen die elkaar via twitter hebben gevonden. De gemene deler was en is fysieke kwetsbaarheid en zelfisolatie. We spreken dan over het begin van de vaccinatiestrategie toen meer en meer bekend werd over prikken in gezonde armen.

We merkten dat chronisch zieken steeds verder achteruit geschoven werden in de vaccinatiestrategie ten behoeve van diverse beroepsgroepen met een luidruchtige harde lobby. De chronisch zieken verschoven langzaam maar zeker naar een plek half juni 2021.

Dit betekende voor veel chronisch zieken een nog langere isolatie. Vaak met een heel gezin. Zelfs de anderhalve meter samenleving was ver weg. De chronisch zieken werden opgesplitst in hoog en “gewoon” medisch risico (kortweg de griepprikgroep).

De hoog medisch risicogroep werd relatief snel gevaccineerd in het ziekenhuis en de griepprikgroep 18 tot en met 60 jaar zou door de huisarts gevaccineerd worden met AstraZeneca en we weten inmiddels hoe dat voor volwassen onder de 60 jaar afgelopen is.

Op dat moment hebben wij, na een ludieke actie met vergeet-mij-nietjes op het binnenhof, een officieel gesprek gehad met minister de Jonge. Diezelfde avond tijdens de persconferentie is de toezegging gedaan dat de griepprikgroep met voorrang gevaccineerd zou worden. Ik kan niet vertellen hoe blij we waren.

Na een wat rommelige periode en een extra belasting van de huisartsen (dank jullie voor alle moeite) zijn de meeste mensen in de griepprikgroep in ieder geval 1x gevaccineerd en beginnen sommigen voorzichtig aan de anderhalve meter maatschappij.

Heden

Een aantal van ons kunnen dat nog niet. Simpelweg omdat de vaccinatie voor hen niet het beoogde effect heeft en het veiliger is hun omgeving ook te vaccineren. Ja, ook hun kinderen. Dus voor die mensen gaat onze strijd nog even verder.

Ook kregen wij ondertussen vragen van ouders waarom wij ook niet voor vaccinatie van de 16- en 17-jarigen uit de griepprikgroep streden. Goed punt; Pfizer was inmiddels goedgekeurd voor deze leeftijden en inmiddels ook voor 12- tot en met 15-jarigen.

Van meet af aan is #VergeetOnsNietHugo een groep geweest die streed en strijdt voor vaccinatie van chronisch zieken en mensen met een kwetsbare leeftijd waarvoor een goedgekeurd vaccin bestaat.

Willen wij dan niet dat gezonde kinderen gevaccineerd worden? Jazeker!!! Graag zelfs!! Onze strijd en acties zijn er op gericht dat kwetsbaren en zieken eerst gevaccineerd worden en natuurlijk meteen daarna de gezonde kinderen. Wij sluiten niemand uit.

Vorige week hebben we voor deze kinderen een brief gestuurd naar de Tweede Kamer en dit is opgepakt door kamerlid Jan Paternotte (D’66) die ons benaderde voor een telefoongesprek. Aldus geschiedde en dat heeft geresulteerd in de prachtige, aangenomen, motie van gisteren.

Vruchtbare samenwerking

Hebben wij dit alles alleen gedaan? Nee, natuurlijk niet! Achter de schermen werken we met de kerngroep hard en hebben we allerlei mensen en organisaties zoals Ieder(in) die ons steunen, helpen en met ons samenwerken.

We hebben ook behalve onze kerngroep, die veel overlegd, ook een hele grote trouwe actiegroep die al onze acties steunen waar ze maar kunnen. En ook een grote schare twitterfans die ons ook steunen. Ik ga bewust niet alle organisaties en mensen noemen die ons steunen en helpen. Het grote gevaar daarvan is dat je mensen vergeet!

We zijn echt dankbaar voor iedere hulp en samenwerking.

Huidige doelen

Op dit moment hebben we twee acties lopen:

1. Met voorrang cocoon-vaccinatie voor Immuungecompromitteerde mensen (patiënten met een verminderde weerstand). Dus vaccinatie voor hun (gezonde) kinderen. Deze groep brengen we onder de aandacht met #VergeetOnzeKidsNietHugo en #GeefKidsOokDePrik

2. Met voorrang vaccinatie voor kinderen en jongeren in de griepprikgroep in de leeftijd waar het vaccin voor toegelaten is. Deze groep brengen we onder de aandacht met #PrikRisicoPubersNu

Helpen jullie weer mee in de strijd voor een juiste en logische vaccinatievolgorde? Kwetsbaren eerst. En uiteraard alleen voor wie gevaccineerd wil worden.
#VergeetOnsNietHugo #VergeetOnzeKidsNietHugo #PrikRiscoPubersNu #GeefKidsOokDePrik

Categorieën
nieuws

Gesprek met Victor Sannes

Op 28 mei 2021 om 13.00 uur hebben Nick, Valerie en Annelies van #VergeetOnsNietHugo een gesprek gehad met Victor Sannes, de directeur van Covid-19 vaccins, en nog een aantal medewerkers van het VWS. Met dit gesprek wilden zij aandacht vragen voor Covid-vaccinaties voor kinderen met een (hoog)risico en voor kinderen uit gezinnen waar gezinsleden een beperkt effect hebben – zij ontwikkelen minder antistoffen – van de gegeven vaccinaties. 

Victor Sannes heeft aangegeven dat zodra EMA toestemming geeft voor vaccinatie met Pfizer voor 12- tot en met 15-jarigen er heel snel overleg volgt met de Gezondheidsraad. Inmiddels hebben we vandaag vernomen dat het EMA ook echt de toestemming gegeven heeft!! Een perfecte timing! De Europese Commissie moet eerst nog wel deze goedkeuring overnemen. Er is geen concrete toezegging gedaan vanuit het VWS, maar wel de toezegging dat ze enorm hard hun best doen. We hadden een ‘nee’ kunnen krijgen, maar we kregen een ‘ja, mits’. In onze ogen is dit enorm positief.

Tijdens het gesprek kregen we genoeg ruimte om ons verhaal te doen en is er ook meteen, op initiatief van Victor Sannes, een afspraak gemaakt voor over twee à drie weken om ons op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen vanuit het VWS.

We hebben ook de 16-en 17-jarigen uit de Griepprikgroep naar voren gebracht in het gesprek. Victor Sannes gaf aan dat zij nog niet aan de beurt zijn vanwege schaarste aan vaccins. Daarnaast zou volgens hem de ziektelast van deze jongeren veel lager zijn. Deze boodschap vindt #VergeetOnsNietHugo teleurstellend. #VergeetOnsNietHugo hoopt dat op termijn de keuze wel of niet vaccineren voor alle kinderen beschikbaar komt voor de leeftijdsgroepen waarvoor de vaccins zijn goedgekeurd. Dit draagt verder bij aan laag houden van de viruscirculatie.

Categorieën
media

Poldermodel zorgt voor vaccinatiechaos

In het Eindhovens Dagblad reconstrueert journalist Annemieke van Dongen op 22 mei 2021 de huidige chaos in het vaccinatieplan voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Er is aandacht voor de 170.000 uitnodigingen aan mensen met een kwetsbare gezondheid die nog verstuurd worden.
#VergeetOnsNietHugo raad je aan om eerdergenoemd artikel en een  artikel uit het Algemeen Dagblad van 20 mei 2021 te lezen. Ook dit artikel uit de Provinciale Zeeuwse Courant van 20 mei 2021 is de moeite waard.
Categorieën
Links

Vaccinaties tegen coronavirus dichtbij voor kankerpatiënten

Voor mensen met kanker die in een behandeltraject of herstellende zijn van een behandeling is er goed nieuws. Deze groep kan tussen 5 en 18 mei een oproep van de huisarts verwachten met een uitnodiging voor vaccinatie via de GGD. Voor meer informatie, lees verder op: https://nfk.nl/nieuws/goed-nieuws-covid-vaccinatie-nu-echt-dichtbij-voor-kankerpatiënten

Categorieën
media

Vaccinatiestrategie gewijzigd

Om 18.00 uur op 20 april 2021 maakte de NOS bekend dat vaccinatiestrategie wordt aangepast. ”Ongeveer een miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medisch risico worden straks bij de GGD gevaccineerd, in plaats van bij de huisarts zoals was gepland. De uitnodigingen aan deze mensen die vallen in de zogenoemde ‘griepprikgroep’, worden begin mei verstuurd, het prikken begint medio mei, melden bronnen aan de NOS.” Lees verder.

Categorieën
Officiële stukken

#VergeetOnsNietHugo voert constructief gesprek met minister De Jonge

PERSBERICHT

Nederland, 20 april 2021

Actiegroep #VergeetOnsNietHugo heeft vanmiddag een constructief gesprek gevoerd met minister De Jonge. Tijdens het gesprek hebben de vertegenwoordigers van de groep hun zorgen over de vaccinatievolgorde en hun wensen voor kwetsbare 60-minners geuit. Minister De Jonge was zeer geïnteresseerd in het verhaal en gaf aan oplossingen voor deze groep in het vizier te hebben. “We kijken vol vertrouwen uit naar de persconferentie van vanavond”, zegt Valerie van de Flier. “We zijn met een flinke wensenlijst bij hem aangeschoven en zijn ontzettend tevreden met zijn reactie daarop.”

Eva, Marlies, Valerie (van #VergeetOnsNietHugo, minister de Jonge een medewerker van het ministerie van VWS zijn digitaal met elkaar in gesprek.
#VergeetOnsNietHugo in gesprek met minister de Jonge.

Het belangrijkste punt van de actiegroep is de voorrang op de vaccinatievolgorde van mensen met een kwetsbare gezondheid ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten. “De plek die we vragen doet recht aan de risico’s die onze groep, gezien onze chronische aandoeningen, loopt”, zegt Eva Parro de la Paz. “We willen niet voordringen, maar gewoon de meest logische plek in het schema.”

Daarnaast wil #VergeetOnsNietHugo graag dat voor mensen met de kwetsbaarste gezondheid echt gekeken wordt naar de meest werkzame vaccins. “Op populatieniveau is ook een vaccin met een iets minder hoge effectiviteit een geweldig middel, maar voor mensen met een verhoogd individueel risico moet er gekozen worden voor het meest effectieve vaccin,” aldus Marlies Karman. Minister De Jonge gaf tijdens het coronadebat van 15 april al aan dat hij wilde kijken of hij de risicogroep onder de 60 ‘met een schoenlepel’ in de vaccinatievolgorde kon toevoegen. Tijdens het digitale gesprek bood #VergeetOnsNietHugo hem symbolisch een met de hashtag bedrukte schoenlepel aan om dit mogelijk te maken. De minister gaf aan dat hij tijdens de persconferentie van vanavond terug zal komen op de vaccinatievolgorde.

Moderne televisie waarop vanavond de persconferentie bekeken kan worden.