Categorieën
media

Valerie in gesprek met immunoloog Marjolein van Egmond.

Op 14 mei 2021 verscheen Valerie van #VergeetOnsNietHugo op televisie in de uitzending van Op1. Tijdens de uitzending van dit programma besprak zij samen met immunoloog Marjolijn van Egmond de mogelijkheden met betrekking tot ringbescherming bij mensen met een probleem in het afweersysteem.

Moeten ouders de mogelijkheid krijgen om hun kinderen te laten vaccineren? Ouders kunnen zo zichzelf of een klasgenoot(je) met een probleem in het afweersysteem beschermen.

De uitzending zelf kun je vanaf 15 mei 2021 terugkijken via NPO start of de app van NPO start. De discussie tussen de presentatoren, gasten, Valerie en immunoloog Marjolijn van Egmond kun je geheel via YouTube of via Op1NPO terugkijken. Alvast veel kijkplezier gewenst.

Categorieën
Officiële stukken

Brief aan minister de Jonge over het vaccineren van kinderen

Op donderdag 13 mei schreef de werkgroep #VergeetOnzeKidsNietHugo een e-mail aan minister de Jonge. Deze werkgroep van #VergeetOnsNietHugo houdt zich bezig met mensen die vanwege hun specifieke gezondheidsproblemen geen of onvoldoende bescherming hebben van vaccinaties. De werkgroep vraagt om de mogelijkheid van ringbescherming via hun naasten. Met naasten bedoelt de werkgroep #VergeetOnzeKidsNietHugo de directe huisgenoten, klas-, studiegenoten en collega’s van deze groep mensen. De eerste stap in de weg naar ringbescherming is het mogelijk maken van vaccinatie voor jongeren en kinderen onder de 18 jaar. De verzonden e-mail kun je hier lezen.

Geachte heer De Jonge,

Op 20 april hebben wij een gesprek gehad over de vaccinaties van risicogroepen. Die avond tijdens de persconferentie maakte u bekend dat de griepprikgroep voor de 50+ers uitgenodigd zou worden. Daar waren we uiteraard heel blij mee. In ons gesprek hebben we het ook even gehad over de nierpatiënten en anderen met een heel slecht immuunsysteem. We hadden het er over dat het nog niet duidelijk was in hoeverre zij beschermd zouden zijn door de prikken.

Inmiddels is er al wat meer duidelijk, maar blijkt helaas dat er voor immuungecompromitteerde patiënten ook na hun vaccinaties vrij weinig is veranderd. Het vaccin maakt bij een groot deel van de groep geen of heel weinig antistoffen aan en/of geen of heel weinig T-cellen. Het is de immunologen nog niet duidelijk hoeveel van alle soorten cellen deze groep patiënten nodig heeft om wel beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of overlijden. Daarnaast weten ze ook nog niet hoe ze die immuunrespons op moeten krikken. Er wordt momenteel, onder meer door het ReCoVac consortium uitgebreid onderzoek naar gedaan, maar voorlopig is het nog niet duidelijk.

Tijdens twee webinars van de Nierstichting, NVN en NFN, gaven de aanwezige immunologen, Prof. Dr. Marjolein van Egmond en Dr. ir. Dimitri Diavatopoulos aan dat op dit moment het belangrijkst voor onze groep patiënten is dat de kans dat we met het virus in aanraking komen en de hoeveelheid virus waarmee we geconfronteerd worden zo klein mogelijk blijft. Ze adviseerden ons te blijven shielden, binnenruimtes met mensen van buiten onze bubbel te vermijden, ondanks de vaccinaties niet naar de supermarkt te gaan. Ze spraken over het belang van ringvaccinatie voor onze groep.

Het was geen fijne mededeling voor gezinnen die inmiddels al 14 maanden volledig afgeschermd van de buitenwereld leven.

Zoals gezegd in ons gesprek op 20 april, houden wij onze kinderen thuis van school. De hoop was dat met de vaccins van de zieke gezinsleden, de kinderen weer terug zouden kunnen gaan naar school, naar een normale jeugd. Maar wanneer binnenruimtes met andere mensen vermeden moeten worden door ongevaccineerden in onze bubbel, betekent het ook dat onze kinderen voorlopig echt nog niet naar school kunnen. De enige manier waarop wij onze kinderen weer naar school kunnen laten gaan is wanneer de kans dat zij op school het virus opvangen en meenemen nihil is. Met de huidige viruscirculatie is dat helaas een droom die ver weg is. Een andere optie is om onze kinderen zelf te beschermen tegen het virus, door middel van een vaccin voor hen. Daarmee kunnen we onze kinderen meenemen in de ringvaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten.

In ons gesprek wees u er op dat voorlopig kinderartsen nog niet zitten te springen op het massaal vaccineren van gezonde kinderen. Wij willen u vragen om, zodra de vaccins voor een leeftijdsgroep veilig zijn bevonden, de keuze hiervoor toch bij de ouders/verzorgers te leggen. Op die manier kunnen de kinderen in (hoog)risicogezinnen die volgens immunologen voorzichtig moeten blijven direct gevaccineerd worden zodra de vaccins voor die leeftijdsgroep goedgekeurd zijn. Als zij gevaccineerd zijn, kunnen ze weer naar school. Kan hun leven weer verder.

Graag spreken we nog een keer met u af om de situatie van deze groep, deze kinderen, nog eens toe te lichten en aan te geven waarom het zo vreselijk belangrijk is om onze kinderen zo snel als het kan te vaccineren. We beseffen dat de vaccins op dit moment nog niet goedgekeurd zijn voor alle leeftijdsgroepen. We willen echter graag voor die tijd een toezegging van u dat wij onze kinderen kunnen laten vaccineren, zodat wanneer het mag van de EMA en de vaccins er zijn, we ook direct aan de slag kunnen.

We horen graag van u.

Vriendelijke groeten,

Namens de werkgroep #VergeetOnzeKidsNietHugo van #VergeetOnsNietHugo

 
Categorieën
nieuws

Eerste uitnodigingen 6 mei op de deurmat

De eerste uitnodigingen aan mensen met een medisch risico voor vaccinatie kunnen vanaf 6 mei 2021 in jouw brievenbus terechtkomen. Het gaat om mensen die geboren zijn vanaf 2003 tot en met 1961. Per keer worden er 175.000 uitnodigingen verstuurd. Alleen na ontvangst van de uitnodiging kun je een afspraak maken. De uitnodiging moet je meenemen naar de GGD.

Meer informatie: https://www.rivm.nl/nieuws/eerste-mensen-met-medisch-risico-uitgenodigd-voor-vaccinatie

Categorieën
Links

Vaccinaties tegen coronavirus dichtbij voor kankerpatiënten

Voor mensen met kanker die in een behandeltraject of herstellende zijn van een behandeling is er goed nieuws. Deze groep kan tussen 5 en 18 mei een oproep van de huisarts verwachten met een uitnodiging voor vaccinatie via de GGD. Voor meer informatie, lees verder op: https://nfk.nl/nieuws/goed-nieuws-covid-vaccinatie-nu-echt-dichtbij-voor-kankerpatiënten

Categorieën
Links

Richtlijnen voor overblijvende vaccins gewijzigd

In overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er nieuwe richtlijnen geformuleerd om restvaccins optimaal te benutten. De nieuwe richtlijnen geven de GGD’en de ruimte om met regionale zorgpartners – (huis)artsen – afspraken te maken, zodat deze zorgpartners zelf mensen met (hoog) medisch risico (‘schrijnende gevallen’) kunnen aandragen. Lees verder.

Categorieën
media

Vaccinatiestrategie gewijzigd

Om 18.00 uur op 20 april 2021 maakte de NOS bekend dat vaccinatiestrategie wordt aangepast. ”Ongeveer een miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medisch risico worden straks bij de GGD gevaccineerd, in plaats van bij de huisarts zoals was gepland. De uitnodigingen aan deze mensen die vallen in de zogenoemde ‘griepprikgroep’, worden begin mei verstuurd, het prikken begint medio mei, melden bronnen aan de NOS.” Lees verder.

Categorieën
Officiële stukken

#VergeetOnsNietHugo voert constructief gesprek met minister De Jonge

PERSBERICHT

Nederland, 20 april 2021

Actiegroep #VergeetOnsNietHugo heeft vanmiddag een constructief gesprek gevoerd met minister De Jonge. Tijdens het gesprek hebben de vertegenwoordigers van de groep hun zorgen over de vaccinatievolgorde en hun wensen voor kwetsbare 60-minners geuit. Minister De Jonge was zeer geïnteresseerd in het verhaal en gaf aan oplossingen voor deze groep in het vizier te hebben. “We kijken vol vertrouwen uit naar de persconferentie van vanavond”, zegt Valerie van de Flier. “We zijn met een flinke wensenlijst bij hem aangeschoven en zijn ontzettend tevreden met zijn reactie daarop.”

Eva, Marlies, Valerie (van #VergeetOnsNietHugo, minister de Jonge een medewerker van het ministerie van VWS zijn digitaal met elkaar in gesprek.
#VergeetOnsNietHugo in gesprek met minister de Jonge.

Het belangrijkste punt van de actiegroep is de voorrang op de vaccinatievolgorde van mensen met een kwetsbare gezondheid ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten. “De plek die we vragen doet recht aan de risico’s die onze groep, gezien onze chronische aandoeningen, loopt”, zegt Eva Parro de la Paz. “We willen niet voordringen, maar gewoon de meest logische plek in het schema.”

Daarnaast wil #VergeetOnsNietHugo graag dat voor mensen met de kwetsbaarste gezondheid echt gekeken wordt naar de meest werkzame vaccins. “Op populatieniveau is ook een vaccin met een iets minder hoge effectiviteit een geweldig middel, maar voor mensen met een verhoogd individueel risico moet er gekozen worden voor het meest effectieve vaccin,” aldus Marlies Karman. Minister De Jonge gaf tijdens het coronadebat van 15 april al aan dat hij wilde kijken of hij de risicogroep onder de 60 ‘met een schoenlepel’ in de vaccinatievolgorde kon toevoegen. Tijdens het digitale gesprek bood #VergeetOnsNietHugo hem symbolisch een met de hashtag bedrukte schoenlepel aan om dit mogelijk te maken. De minister gaf aan dat hij tijdens de persconferentie van vanavond terug zal komen op de vaccinatievolgorde.

Moderne televisie waarop vanavond de persconferentie bekeken kan worden.