Over ons

Het begon allemaal met drie mensen. Drie mensen tussen de achttien en zestig jaar met een (hoog) risico op een ernstig verloop van Covid 19 vonden elkaar via Twitter. Samen probeerden zij via de hashtag #VergeetOnsNietHugo aandacht te vragen voor hun uitzichtloze situatie. Langzaamaan sloten steeds meer mensen zich aan bij dit drietal.

Vandaag de dag vormen twaalf mensen de kern van de beweging #VergeetOnsNietHugo. Daarnaast heeft de beweging #VergeetOnsNietHugo een achterban van ervaringsdeskundigen ook wel lotgenoten genoemd. Ook heeft #VergeetOnsNietHugo een achterban van naasten en mensen die het doel van #VergeetOnsNietHugo steunen.

Het doel van #VergeetOnsNietHugo is simpel te omschrijven: het juiste vaccin in de juiste arm en een logische plek die recht doet aan het medische risico op een ernstig verloop in de vaccinatievolgorde.

Deze site bevat hun verhalen.

Keywords: Chronisch ziek zieken vaccinatie vaccineren vaccin volgorde vaccinatiestrategie covid covid19 corona risicogroep kwetsbaar kwetsbare jongeren jonge 18-60 inenten inentingen voorrang uitstel vaccinatieschema kinderen isolatie ouders nierziekte longziekten longziektes immuun deficiëntie primair secundair dialyse spierziekte kwestbaren quarantaine vergeten vergeetonsniethugo hugo de jonge gezondheidsraad moeder voordringen voordringers voordringen onzichtbaar school thuisisolatie ziek ziekte ernstig hoogrisico astma longontsteking CF thuisonderwijs immuunsysteem